KÖPVILLKOR

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. Samtliga produkter finns i lager i Sverige.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Lilla Prislappen (Lillaprislappen.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

I de fall beställaren är under 16 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lilla Prislappen (lillaprislappen.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Lilla Prislappen (Lillaprislappen.se) sortiment förekommande produkter. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

COOKIES

Enligt lag så måste lillaprislappen.se uppge användningen av cookies. Lillaprislappen använder sig av cookies för att underlätta för dig som kund samt för att kunna använda sig av Google Analytics och Google Adwords. Du som använder lillaprislappens webbshop måste ge ett medtycke om att det används cookies på lillaprislappen.se och lillaprislappen.nu, annars finns det en risk att hemsidan inte ser korrekt ut. Vill du läsa mer om och hur du hittar dessa cookies så surfa in på PTS.se. Lillaprislappen använder en tredjeparttjänst från Tictail och i och med detta gäller deras regler av cookies .

PERSONUPPGIFTPOLICY

Lillaprislappen.se ser till att dina privata uppgifter är skyddade när du besöker lillaprislappen.se och när du använder vår webbshop. Vi tillhandahåller denna personuppgiftspolicy för att informera dig om våra rutiner samt de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas och används av oss.Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Personuppgiftspolicy och vi rekommenderar dig därför att regelbundet kolla om några förändringar har skett.

Lillaprislappen är företaget som är personuppgiftsansvariga för de Personuppgifter som behandlas inom ramen för denna Personuppgiftspolicy. Vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att använda tredjeparts tjänster (t.ex. Facebook och Instagram) i samband med användningen av lillaprislappen.se, kommer personuppgiftspolicyn för dessa tredje parter att gälla exklusivt för deras tjänster. Genom att registrera ett köp på lillaprislappen.se så samtycker du till att vi får behandla dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Den här Personuppgiftspolicyn gäller för all vår behandling av just dina Personuppgifter.Om inte annat anges ska definitionerna i de Allmänna villkoren gälla även för denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgifter är data som gör det möjligt att identifiera din person t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din betalningsinformation (t.ex. betal- och kreditkortsnummer). Icke personliga uppgifter är information som inte tillåter direkt eller indirekt association med dig. Vi samlar bara in, behandlar och använder dina Personuppgifter om du har givit oss ditt föregående samtycke eller om juridiska bestämmelser ger oss tillstånd att göra det. Du garanterar att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är sanna, korrekta och uppdaterade i enlighet med din nuvarande situation. Vi kommer att använda dina Personuppgifter för att kunna på ett tryggt sätt kunna skicka varor till dig.

KORTBETALNING

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Paypal för din och vår säkerhets skull.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Lilla prislappen reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om fel förekommer kan detta tvinga Lilla Prislappen att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

FRAKTPRIS

Enhetsfrakt gäller för samtliga produkter. Det är en fast kostnad på 39 kr oavsett hur mycket du köper.  Ordrar över 300 kr är fraktfria.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar gjorda på vardagar leverans inom 3-5 arbetsdagar efter att beställningen gjorts. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Lilla Prislappens köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget per e-post.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Lilla Prislappens egendom tills dess full betalning erlagts.