REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Lilla Prislappens reklamationsavdelning på e-post info@lillaprislappen.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Kunden skickar tillbaka varan till Lilla Prislappen och pengarna för köpet överförs då tillbaka till kund eller nya varor skickas om kund önskar byte. Kunden står för returfrakten.

Defekta produkter som returernas till Lilla Prislappen bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende, dvs om varan är skadad. Lilla Prislappen ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig, om kunden önskar detta.

Kontakta dock kundtjänst när varan inte hållt vad den lovat, enklast via epost: info@lillaprislappen.se

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalskick kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Lilla Prislappen, förslagsvis via e-post på info@lillaprislappen.se för att få information kring returgång. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Lilla Prislappen för att erhålla returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Lilla Prislappen kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

EJ UTHÄMTAT PAKET

Vid ej uthämtat paket från DHL-ombud eller postenombud debiteras kunden med 300:-

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Lilla Prislappen återbetala ordersumman inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Lilla Prislappen skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Lilla Prislappens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Lilla Prislappen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Lilla Prislappen sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Lilla Prislappen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Lilla Prislappen rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.